ALKAN - Hurtownia Elektryczna
Podane ceny dostępne są wyłącznie przy zamówieniach przez sklep internetowy. Ceny w oddziałach stacjonarnych mogą się różnić.

Stateczniki – budowa i zastosowanie

Czym są stateczniki? Stateczniki to urządzenia elektryczne których rolą jest zmniejszenie natężenia prądu, który przechodzi przez lampę wyładowczą. Stateczniki mogą funkcjonować albo jako indukcyjne dławiki, albo jako układ elektroniczny, jednocześnie występujący w charakterze zapłonników.

Rozróżnia się dwa podstawowe typy stateczników:

  1. Stateczniki magnetyczne;
  2. Stateczniki elektroniczne.

Stosowanie zarówno stateczników elektronicznych, jak i magnetycznych jest konieczne, ponieważ wymaga tego specyfika lamp wyładowczych, które charakteryzują się nieliniowym i niejednoznacznym napięciem prądu.

Stateczniki magnetyczne

Tradycyjne stateczniki magnetyczne, zwane także statecznikami indukcyjnymi, występują w postaci laminowanych układów stalowych blach. Ich główne elementy budowy z jednej strony stanowi rdzeń, z drugiej natomiast uzwojenie. Całą konstrukcję stateczników magnetycznych tworzy więc nawinięty na rdzeniu miedziany drut, tworzący uzwojenie.

Stateczniki magnetyczne znajdują zastosowanie nie tylko w niektórych świetlówkach kompaktowych (chociażby w świetlówkach niezintegrowanych), ale także w wysokoprężnych lampach rtęciowych. Poza tym mogą być wykorzystywane w lampach metalohalogenkowych oraz sodowych.

Współcześnie stateczniki magnetyczne nie są tak popularne jak dawniej, ponieważ zdecydowanie były zmuszone oddać palmę pierwszeństwa statecznikom elektronicznym. Stało się tak z powodu dochodzenia do znaczących ubytków mocy spowodowanych  wytwarzaniem nadmiernej ilości ciepła.

Stateczniki elektroniczne

Stateczniki elektroniczne to urządzenia elektroniczne, które spełniają co najmniej dwie funkcje. Z jednej strony mogą być wykorzystywane do spowodowania zapłonu (zasilania) świetlówek liniowych, z drugiej natomiast do zachowania właściwego napięcia i natężenia prądu w lampach, które mają różny współczynnik mocy.

Stateczniki elektroniczne stosuje się w lampach fluorescencyjnych, kompaktowych oraz w świetlówkach sodowych, metalohalogenkowych i rtęciowych.