Kategorie

Bezpieczniki topikowe

Widok:
Pokaż:

Bezpiecznik topikowy to rodzaj zabezpieczenia elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z jego elementów następuje przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego. Jest to jeden z najczęściej stosowanych elementów zabezpieczających instalację elektryczną przed zwarciem lub przeciążeniem. Cechuje się bardzo prostą konstrukcją , niewielkimi rozmiarami i prostą zasadą działania.

Jak działa bezpiecznik topikowy ?

W bezpieczniku topikowym obwód jest przerywany po czasie przepływu określonym dla danego natężenia. Główną częścią bezpiecznika jest element topikowy wbudowany w korpus urządzenia. Bezpiecznik to przewodnik elektryczny, który nagrzewa się, gdy przepływa przez niego prąd. Gdy prąd jest zbyt wysoki przez długi czas, urządzenie nagrzewa się do temperatury, w której topi się. Zajarzenie łuku następuje w momencie przepalenia bezpiecznika, a gdy wartość natężenia przepływającego prądu spadnie do zera, łuk gaśnie i prąd przestaje płynąć. Czas palenia się łuku zależy od napięcia, które ma być odłączone, natężenia prądu i środowiska spalania łuku.

Jak jest zbudowany?

Najważniejszym elementem urządzenia jest element topikowy, przeważnie są to srebrne lub miedziane taśmy , które posiadają nacięcia aby uzyskać jak najszybszą reakcję na przeciążenie. Stopienie elementu topikowego powoduje zapłon łuku, który dalej jest podtrzymany płynącym prądem awaryjnym. Aby łuk zgasł i nastąpiło przerwanie obwodu natężenie prądu musi spaść poniżej minimalnej wartości progowej, w tym celu bezpiecznik dodatkowo posiada piasek kwarcowy lub płyn, które chłodzą i przyśpieszają proces zagaszenia łuku. Wszystkie elementy umieszczone są w szczelnej ceramicznej obudowie. Ten typ bezpiecznika przewidziany jest dla standardowych instalacji elektrycznych np. w gospodarstwach domowych.

Dla sieci średnich i wysokich napięć stosuje się bezpieczniki gazo-wydmuchowe , różnica w budowie jest taka, że topik znajduje się w rurce z materiału gazującego, dodatkowo napinany jest sprężyną aby w chwili przepalenia został wyciągnięty z rurki. Zapalający się łuk powoduje silne gazowanie materiału ścianek i w efekcie wydmuchiwanie łuku.

Typy bezpieczników topikowych

Bezpiecznik topikowy typu D potocznie nazywany korkiem składa się z jednorazowej wkładki zabezpieczony jest obudową. Korek posiada gwint aby można było wkręcić go do skrzynki bezpiecznikowej. W zależności od wartości prądu znamionowego korki mają różną szerokość denka, mają różne barwy oznaczenia wskaźnika zadziałania względem prądu znamionowego wkładki topikowej. Ten typ bezpiecznika stosowany jest są w instalacjach domowych oraz innych budynkach o małych mocach napięcia prądu elektrycznego.

System NH Oznaczenie literowe NH określa bezpieczniki niskiego napięcia o wysokiej zdolności przerywania zwarcia. Bezpieczniki te mają zdolność zwarciową przekraczającą wszystkie wartości prądów zwarciowych jakie występują w sieciach niskiego napięcia. Jest to bezpiecznik niskiego napięcia dużej mocy, zbudowany jest z części dolnej, części manipulacyjnej oraz wymiennych wkładek, a niektóre posiadają też sygnalizator stanu załączenia.

Kategorie pracy

Kategorie pracy oznacza się dwiema literami. Pierwsza z nich oznacza klasę działania, a druga chroniony obiekt. Klasy działania dzielimy na kategorię a oraz kategorię g określają jednoznacznie, jaki zakres prądowy może być wyłączony przez zabezpieczenie.

Kategoria [a]- określane jako niepełno-zakresowe, przekierowują prąd ciągły do prądu znamionowego obwodu, a prądy powyżej określonej wielokrotności prądu znamionowego mogą wyłączyć po osiągnięciu znamionowego prądu wyzwalania

Kategoria [g] - pełnozakresowe bezpieczniki, przenoszą prądy ciągłe co najmniej do prądu znamionowego obwodu, a także prądy o mniejszych wartościach, mogą otwierać się do wartości znamionowego prądu wyłączania i dzięki temu chronić przed przeciążeniami i zwarciem.

Odpowiednie kategorie do danego obiektu

G – zabezpieczenie urządzenia ogólnego przeznaczenia

L – zabezpieczenie przewodów i kabli

M – zabezpieczenie silników

Tr– zabezpieczenie transformatorów

B – zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych górniczych

R – zabezpieczenie elementów energoelektronicznych

Bardzo ważne jest aby wybrać odpowiedni rodzaj, ponieważ najczęstszą przyczyną nieodpowiedniego działania bezpiecznika jest zły dobór wkładki.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór wkładek topikowych o szybkiej charakterystyce wyzwalania przystosowanych do różnych obiektów.

Potrzebujesz pomocy?