Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne jest nieodłącznym elementem infrastruktury miejskiej. Obecnie przy jego instalacji lub modernizacji zastosowanie znajdują nowoczesne technologie, które przyczyniają się do oszczędności zużycia energii oraz poprawy estetyki stref miejskich. Odpowiednio dobrane uprawy mogą posłużyć do oświetlenia przestrzeni jezdni, a także obszarów przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów – chodników, skwerów czy parków. Szeroki wybór rozwiązań w tym zakresie posiada nasza hurtownia Alkan.

Spis treści
Jakie warunki powinno spełniać?
Dostosowanie do regulacji prawnych
Odpowiednia barwa świetlna
Energooszczędność i trwałość
Zastosowanie
Zasada działania
Zalety

Jakie warunki powinno spełniać oświetlenie uliczne?

Oświetlenie uliczne zwiększa bezpieczeństwo ciągu komunikacyjnego w mieście. Nie tylko skutecznie zwiększa widoczność, ale również chroni przed potencjalnym wtargnięciem osób niepowołanych w strefy prywatne. Oświetlenie to ma znaczenie także ze względów estetycznych, ponieważ wzbogaca infrastrukturę budynków i dróg o starannie zaprojektowany układ stylowych opraw. W przypadku ich umiejętnego doboru znacząco można zredukować koszty instalacji lub modernizacji systemu niezbędnego do rozświetlenia ulic. Potencjalne oszczędności w tym zakresie mają znaczenie zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i gmin. Współczesne oprawy uliczne są inteligentne i ekonomiczne, ponieważ bazują na nowoczesnych technologiach.

Dostosowanie do regulacji prawnych

Każda instalacja lub modernizacja systemu świetlnego w mieście powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wytyczne w tym zakresie zawarte zostały w normach PN-EN 13201:2007 dotyczących oświetlenia dróg, na które składa się kilka arkuszy. Podstawę stanowi wybór odpowiedniej klasy oświetlenia, w oparciu o dopuszczalną prędkość na drodze oraz obecność użytkowników. Regulacje oświetleniowe dotyczą też wymagań fotometrycznych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz warunków środowiskowych. Nie bez znaczenia pozostają odpowiednie obliczenia matematyczne przy projektowaniu oświetlenia, przeprowadzane metodą punktową lub luminancyjną. Pomiary parametrów powinny się odbywać z wykorzystaniem właściwych przyrządów, a ich celem jest określenie prawidłowości przygotowania projektu oświetleniowego.

Odpowiednia barwa świetlna

Oświetlenie miejskie zdominowane było dawniej przez lampy generujące ciepłe, żółte światło. Uważano je bowiem za rozwiązanie optymalne dla kierowców, poprawiające orientację i widoczność w trudnych warunkach pogodowych. Obecnie w oświetlaniu stref ulicznych stosuje się jednak źródła dające światło białe, które jest najbardziej zbliżone do światła dziennego. Korzystnie wpływa ono na postrzeganie otoczenia, ponieważ jest bardziej naturalne i jaśniejsze. Nie bez znaczenia pozostaje poprawa jakości nagrań monitoringu miejskiego, co wpływa na kwestie bezpieczeństwa. Białe światło jest też dobrze odbierane przez kierowców, którzy mogą trafniej oceniać poziom ruchu z większej odległości.

Oprawa uliczna LED Jasper

Dlaczego warto zdecydować się na oświetlenie uliczne LED?

Oświetlenie uliczne LED zapewnia bardzo wysoką efektywność energetyczną, a przy tym jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Oprawy tego typu powszechnie wykorzystywane są do rozświetlania obszarów miejskich. Jako źródła światła służą w nich diody elektroluminescencyjne, które wyróżniają się wysoką energooszczędnością. Technologia LED ogranicza zużycie prądu, a tym samym sprzyja redukcji kosztów eksploatacyjnych. W porównaniu z tradycyjnym oświetleniem oprawy te wydzielają też mniej dwutlenku węgla do atmosfery. Nie bez znaczenia pozostaje ich wysoka odporność na wysokie temperatury, mróz, deszcz oraz inne warunki zewnętrzne.

Energooszczędność i trwałość

Systemy oświetlenia stosowanego w warunkach zewnętrznych powinny być energooszczędne, dlatego obecnie rezygnuje się z archaicznych lamp o wysokiej energochłonności. Oprawy zewnętrzne bazujące na nowoczesnej technologii LED są również trwalsze, co przekłada się na możliwość rzadszych wymian oraz konserwacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oświetlania obszarów, w których przebywają ludzie – np. terenów wokół budynku, dworców, skwerów, deptaków czy parków. Wykorzystane źródła światła powinny odznaczać się wysoką skutecznością świetlną, aby efektywnie spełniać swoje funkcje.

Zastosowanie

Lampy solarne w technologii LED bardzo dobrze sprawdzają się przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych, a także niewielkich parkach oraz na skrzyżowaniach. Za pomocą takich opraw oświetlić można również tereny prywatne, place manewrowe przed magazynami, parkingi czy składy budowlane. Lampy wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne dodatkowo podnoszą prestiż całej lokalizacji, nadając jej nowoczesnego wystroju oraz proekologicznego charakteru. Stylowy wygląd pozwala na utworzenie spójnej przestrzeni urbanistycznej, dzięki czemu razem z ulicami i budynkami efektownie wydobywa z miejskich obszarów najciekawsze elementy.

Kiedy najlepiej sprawdzi się oświetlenie uliczne solarne?

Oświetlenie uliczne solarne wykorzystuje do zasilania bezpłatną, odnawialną energię pozyskiwaną z promieni słonecznych. W okresie gwałtownych zmian klimatycznych i zwiększonych kosztów prądu elektrycznego stanowią one bardzo dobrą alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań. W połączeniu z zastosowaniem technologii LED oprawy te wyposażone w pojemne akumulatory mogą się okazać bardzo wydajnym źródłem światła w warunkach ulicznych. W najlepiej nasłonecznionych obszarach Polski takie oświetlenie może niemal całkowicie zastąpić tradycyjne systemy. W pozostałych rejonach sprawdzają się natomiast głównie podczas sezonu letniego, kiedy dostęp do promieni słonecznych jest najmniej ograniczony.

Zasada działania

Oprawy solarne pobierają energię za pośrednictwem panelu fotowoltaicznego, wykonanego z krzemu lub innego tworzywa. Ich konstrukcje bazują na specjalistycznym złączu półprzewodnikowym, tworzonym z jonów dodatnich z elektronami oraz jonów ujemnych. Oba te rodzaje jonów odseparowane są od siebie odpowiednią warstwą zaporową. Pod wpływem promieni słonecznych powstaje różnica potencjałów na skutek zjawiska rekombinacji, co pozwala na uzyskanie przepływu prądu. Aby zgromadzić energię i wykorzystać ją po zmroku, uliczna lampa solarna wyposażana jest w akumulator oraz odpowiedni czujnik zmierzchu. Po spadku ilości dostępnego światła zewnętrznego poniżej ustalonego poziomu oprawa uruchamia się samoczynnie.

Zalety

Światło generowane poprzez lampę solarną jest całkowicie darmowe, dlatego koszty inwestycji ograniczają się do zakupu samej oprawy oraz jej instalacji. Takie oświetlenie pozostaje też w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego. Lampa dysponująca sprawnym ogniwem oraz pojemnym akumulatorem będzie w stanie dostarczać światło przez całą noc, zapewniając jednocześnie oszczędności związane z wyeliminowaniem stałej opłaty za zużycie prądu. Zastosowanie tej oprawy pozwala na samoistne produkowanie energii, co ma szczególne znaczenie w obszarach uniemożliwiających doprowadzenie przewodów zasilających. W ten sposób nawet miejsca na obrzeżach można efektywnie rozświetlić lampami wyposażonymi w ogniwa fotowoltaiczne.
Zapraszamy do skorzystania z oferty hurtowni Alkan, gdzie znajdziesz wiele lamp ulicznych.