Kategorie

Liczniki i wskaźniki energii

Widok:
Pokaż:

Liczniki i wskaźniki energii są akcesoriami, które znajdują się praktycznie w każdym domu mieszkalnym jak i obiektach komercyjnych , są podstawa do sumarycznego obliczenia zużycia energii elektrycznej . Warto wspomnieć, że te komponenty elektryczne w przeciągu kilkunastu lat zmieniły się diametralnie, weszły w erę cyfrową porzucając tą analogową Nowoczesne urządzenia charakteryzuje wysoka dokładność i szeroki zakres temperaturowy, zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami.

Rodzaje liczników energii

Wyróżniamy dwa typy liczników energii: elektromechaniczne oraz elektroniczne

- wariant elektromechaniczny to urządzenie analogowe , posiada aluminiową tarczę, a ruch wywołany jest polem magnetycznym wytwarzanym przez dwie cewki. Jeszcze do niedawna były to najbardziej rozpowszechnione modele, ale ze względu na wysoki pobór mocy oraz niedokładne parametry coraz częściej zastępują je wersje elektroniczne

-elektroniczne urządzenie do pomiaru zużycia prądu wyposażone jest w ekran wskazujący ilość zużycia energii elektrycznej wyrażoną w kilowatogodzinach lub megawatogodzinach. Wyróżnia się bardzo dużą precyzją oraz niewielkim poborem mocy . Jego wielkim atutem jest możliwość odczytu wartości zdalnie bez konieczności odczytu z wyświetlacza , co jest ogromnym ułatwieniem dla operatora dystrybucyjnego energii elektrycznej jak i samego użytkownika. Nowsze modele wyposażone są dodatkowo w mikroprocesor, umożliwiają pomiar energii czynnej i biernej, napięcia, częstotliwości oraz mocy. Liczniki tego typu powinny być również wyposażone w możliwość sygnalizacji obecności napięcia zasilającego, odwrotnego przepływu energii i kolejności faz przy jednoczesnym monitorowaniu obwodów wewnętrznych i rejestrowaniu ich stanu w odpowiednich rejestrach wraz z wyjściem impulsowym do zdalnej transmisji danych.

Rodzaje liczników indukcyjnych dzielimy odpowiednio na:

-do sieci jednofazowej dwuprzewodowej

-trójfazowej trójprzewodowej

-trójfazowej czteroprzewodowej

Montaż

Liczniki konsumenckie powinny mieć kompaktową budowę aby bez problemu zamontować je w szafach elektrycznych, małych obudowach czy też panelach dystrybucyjnych oraz charakteryzować się usprawnieniami ułatwiającymi instalację i możliwość montażu na wsporniku .

Na rodzaj zamontowanego licznika wpływ ma również sposób w jaki odbiorca energii rozlicza się z jej dystrybutorem . Konsument, który ma zawartą umowę na dystrybucje energii elektrycznej w 2 taryfach i może w niektórych godzinach korzystać z niższych stawek taryfowych, powinien zamontować licznik dwutaryfowy z zegarem sterującym i funkcją pomiaru w dwóch taryfach. Odbiorca energii w cenie stałej powinien rozważyć montaż licznika jednotaryfowego .

Okresowa legalizacja liczników energii

Maksymalny okres użytkowania licznika energii służącego do rozliczeń z zakładem energetycznym wynosi 8 lat lub 15 lat. Dowodem kontroli i legalizacji jest plomba

Wszystkie urządzenia wprowadzone do obrotu po roku 2006 bez względu na to, czy stosowane są jako urządzenia główne czy podliczniki i bez znaczenia czy zamontowano je w placówce komercyjnej czy gospodarstwie domowym, nie podlegają już obowiązkowi legalizacji, ponieważ posiadają zgodność z nową dyrektywą europejską i wymaganiami określonymi w MID

Nadchodzące zmiany

Na rynek liczników wpłynęła dyrektywa Unii Europejskiej zwłaszcza w kwestiach unowocześnienia systemów pomiarowych . Państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia nowoczesnych, inteligentnych układów pomiarowo-rozliczeniowych. Urządzenia technologii “smart metering”,bo o nich mowa, stanowią ważny krok w kierunku oszczędności energii w przypadku prywatnych odbiorców jak i w skali kraju.

Nasza oferta

Dbamy o jakość, dlatego w naszej ofercie znajdziesz kompletne liczniki i wskaźniki wiodących producentów oraz części i niezbędne elementy aparatury modułowej. Dzięki temu mamy pewność, że sprzedawane przez nas towary charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością .

Potrzebujesz pomocy?