Kategorie

Filtrowanie

Producent

Prąd znamionowy [A]

Pokaż więcej

Liczba biegunów

Pokaż filtry

Wyłączniki różnicowoprądowe

Widok:
Pokaż:

Wyłącznik różnicowoprądowy to urządzenie elektryczne, którego zadaniem jest zabezpieczyć i rozłączyć obwód w przypadku wykrycia różnicy w natężeniu prądu wypływającego i wracającego

Zyskujemy dzięki temu ochronę przeciw porażeniom elektrycznym, pożarowi, czy też uszkodzeniom urządzeń elektrycznych

Jak zbudowany jest wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącznik posiada wyzwalacz różnicowoprądowy (najczęściej przekaźnik spolaryzowany) oraz przekładnik Ferrantiego, którym najczęściej jest pierścień ferromagnetyczny, przez który przechodzą przewody neutralny i fazowy.

Ważnym parametrem technicznym wyłączników RCD jest napięcie znamionowe. Biorąc pod uwagę zdolność łączeniową, napięcie znamionowe wyłącznika nie powinno być mniejsze niż napięcie znamionowe sieci, w której jest zainstalowany. Ponadto RCD są definiowane przez znamionowy prąd różnicowy roboczy - 0,03, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 A. Z drugiej strony znamionowy prąd ciągły jest najwyższym prądem, którym wyłącznik może być obciążony w stanie zamkniętym dla długi czas. Parametrem RCD jest częstotliwość nominalna, która dla standardowych urządzeń wynosi 50 i / lub 60 Hz. Biorąc pod uwagę zdolność zwarciową, wyróżniamy wyłączniki RCD bez wyzwalaczy nadprądowych o zdolności wyłączania co najmniej 10-krotnej wartości prądu znamionowego, ale nie mniejszej niż 500 A

Zastosowanie

Wyłączniki te instalowane są w układach TN-S i TN-C-S w sekcji z odseparowanymi przewodami ochronnymi PE i neutralnymi. Ponadto RCD są instalowane w sieciach TT i sporadycznie w IT.

System zasilania IT stosowany jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest zwiększenie niezawodności zasilania oraz minimalizacji zagrożenia pożarowego, np. w kopalniach czy przemyśle chemicznym. Jest używany we wszystkich jednostkach latających i pływających.

System TN-C-S to system, w którym pierwsza część to system TN-C , w którym funkcje przewodu neutralnego i ochronnego pełni jeden wspólny zabezpieczony przewód neutralny (PEN), a druga część - system TN-S, w którym dwie niezależne funkcje ochronne i neutralne to przewody PE i N

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych i na co zwrócić uwagę

Wybierając wyłącznik różnicowoprądowy, należy zwrócić uwagę na liczbę biegunów. Standardowy wyłącznik powinien przerywać wszystkie przewody czynne, ale stosowane bywają także wyłączniki:

dwubiegunowe (w obwodach jednofazowych),trójbiegunowe (w obwodach trójfazowych bez przewodu neutralnego) oraz czterobiegunowe (w obwodach trójfazowych z przewodem neutralnym).

Na co zwrócić uwagę?

Instalując RCD typu A należy pamiętać, aby nie instalować go w obwodach zasilających prostowniki trójfazowe i przemienniki częstotliwości, takie jak falowniki. W tego typu instalacji mogą wystąpić prądy upływu o łagodnej charakterystyce, których nie można wykryć wyłącznikiem typu A, a ponadto rdzeń magnetyczny wyłącznika może ulec nasyceniu, powodując prądy upływowe wykrywania zwarcia.

Przełącznik rozróżnia również typy wyzwalania (AC, A, B) i typy o wysokiej czułości (znamionowy prąd różnicowy: ≤ 30 mA, średnia czułość (znamionowy prąd różnicowy: 30 mA-500 mA), niska czułość (znamionowy prąd różnicowy: ≤ 30 mA) > 500 mA). Z drugiej strony, w przypadku opóźnienia zadziałania, rozróżnia się wyłączniki chwilowe (bez określonego czasu podtrzymania i bez dodatkowego oznakowania) i wyłączniki zwarciowe zwarciowe.

Należy pamiętać, że wyłączniki, które znajdują zastosowanie w instalacjach elektrycznych, muszą być poddawane okresowej kontroli

RCD są niezbędnymi komponentami w instalacjach elektrycznych. Nic dziwnego, skoro od skuteczności ich działania zależy ochrona przed porażeniem elektrycznym, a tym samym bezpieczeństwo użytkownika

Potrzebujesz pomocy?