Oświetlenie awaryjne - wyjście

Oświetlenie awaryjne – gdzie jest wymagane i jak zaplanować schemat?

Oświetlenie awaryjne, podobnie jak oświetlenie ewakuacyjne, to rodzaj oświetlenia działający niezależnie od podstawowego źródła zasilania. Pozwala ono na bezpieczne poruszanie się po pomieszczeniu w razie awarii prądu oraz zapobiega wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja z budynku objętego awarią. Kiedy konieczne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku i jak dobrać odpowiedni rodzaj oświetlenia? Poznaj zalety systemów awaryjnych LED przeznaczonych do budynków mieszkalnych i użytkowych!

Spis treści:
Czym jest oświetlenie awaryjne?
Gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne?
Czy w domu rodzinnym oświetlenie awaryjne jest konieczne?
Dlaczego warto wybrać LED-owe oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne?
Cena oświetlenia awaryjnego na diodach LED i lampach fluorescencyjnych
Osprzęt do instalacji oświetlenia awaryjnego w ofercie hurtowni elektrycznej Alkan

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Mianem oświetlenia awaryjnego określa się typ oświetlenia wykorzystywanego podczas awarii zasilania urządzeń oświetlenia podstawowego, czyli takiego, które powinno zapewniać w określonym miejscu odpowiednie warunki oświetlenia przy normalnej pracy zainstalowanych w nim urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie awaryjne wykorzystuje zasilanie niezależne od źródła, które zasila urządzenia oświetlenia podstawowego, dzięki czemu awaria tych drugich nie ma na nie wpływu i pozwala na poprawne użytkowanie urządzeń podłączonych do zasilania awaryjnego. Główną funkcją oświetlenia awaryjnego jest przede wszystkim oświetlenie drogi do wyjścia z budynku podczas awarii oświetlenia podstawowego.

Zgodnie z normą PN-EN 1838 za oświetlenie awaryjne uznaje się dwa rodzaje oświetlenia – oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zapasowe. Oświetlenie ewakuacyjne norma ta dzieli dodatkowo na trzy podkategorie:

 • oświetlenie drogi ewakuacyjnej,
 • oświetlenie strefy otwartej,
 • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

Czym różnią się te trzy pojęcia? Przede wszystkim tym, w jakim celu stosowany jest określony rodzaj oświetlenia i jakie przepisy obowiązują w każdej z sytuacji, a mianowicie:

 • oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma na celu pozwolić na bezpieczne wyjście z miejsc objętych awarią zasilania oraz na zlokalizowanie sprzętu pożarowego. Powinno ono być nie słabsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi jego natężenie powinno stanowić nie mniej niż 50% tej wartości;
 • oświetlenie strefy otwartej ma na celu zapobiegać panice i umożliwić bezpieczne i spokojne opuszczenie budynku w kierunku prowadzącym do dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie tego typu wykorzystuje się w pomieszczeniach i budynkach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych w halach lub w obiektach o powierzchni przekraczającej 60 metrów kwadratowych. Może ono być stosowane również mniejszych obiektach w przypadku, gdy istnieje dodatkowy czynnik w postaci dużej liczby osób znajdujących się w danym pomieszczeniu czy budynku, co może prowadzić do wybuchu paniki w przypadku awarii lub pożaru;
 • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka służy zwiększeniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Umożliwia ono także właściwe zakończenie wszelkich działań w strefie objętej awarią w sposób bezpieczny dla osób, które się w niej znajdują. W strefie wysokiego ryzyka natężenie oświetlenia awaryjnego nie powinno być mniejsze niż 15 lx, a minimalny czas działania oświetlenia określają tu nie przepisy związane z oświetleniem awaryjnym lecz to, jak długi okres pracy oświetlenia jest konieczny do bezpiecznego zakończenia wszelkich działań.

Oświetlenie awaryjne korytarza

Gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne? Poznaj normy i przepisy związane z oświetleniem awaryjnym

To, gdzie koniecznie należy zainstalować oświetlenie awaryjne, a jakie budynki raczej go nie potrzebują, ustalone jest w licznych związanych z zagadnieniem oświetlenia przepisach i normach. Określają one także, jak należy rozumieć samo pojęcie oświetlenia awaryjnego. Jak już wspomnieliśmy, według normy PN-EN 1838 mianem oświetlenia awaryjnego określa się oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zapasowe. Norma ta precyzuje również, że oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia rezerwowego czyli takiego, które pozwalałoby na kontynuowanie pracy w danym miejscu. Ze względu na znacznie niższe wymagania, jeśli chodzi o moc oświetlenia awaryjnego, czyli również ewakuacyjnego, nie może ono zostać uznane za ekwiwalent oświetlenia rezerwowego i powinno służyć wyłącznie jako ułatwienie w opuszczeniu objętego awarią budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oświetlenie awaryjne należy koniecznie zamontować w budynkach, w których chwilowa awaria zasilania może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne. W takich przypadkach wymagany jest montaż przynajmniej dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej oraz instalacja w budynku oświetlenia zapasowego lub ewakuacyjnego, przy czym:

 • oświetlenie zapasowe wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których przy awarii zasilania podstawowego istnieje konieczność kontynuowania określonych czynności lub ich bezpiecznego zakończenia;
 • oświetlenie ewakuacyjne stosuje się między innymi w pomieszczeniach takich jak:
 • widownie sal widowiskowych takich jak kina, teatry, filharmonie i inne,
 • audytoria, sale konferencyjne, czytelnie, lokale rozrywkowe, sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób,
  sale wystawowe w muzeach,
 • pomieszczenia takie jak garaże oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w przypadku powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych,
 • pomieszczenia o powierzchni powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych,
 • na drogach ewakuacyjnych z wszystkich wymienionych powyżej pomieszczeń,
 • na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 • w budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi,
 • w tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra, „awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5.”, czyli podczas awarii działa „przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego”.

Czy konieczna jest instalacja oświetlenia awaryjnego w domu jednorodzinnym?

Jak wynika z przytoczonych przez nas powyżej norm i przepisów, instalacja oświetlenia awaryjnego w domu jednorodzinnym nie jest obowiązkowa. Coraz częściej jednak osoby decydujące się na budowę własnego domu od podstaw planują również umieszczenie w nim odpowiedniego osprzętu oświetlenia awaryjnego. Jest ono bowiem nawet w warunkach domowych bardzo pomocne w przypadku nagłego braku zasilania podstawowego. Oświetlenie awaryjne poleca się zainstalować w budynku mieszkalnym zwłaszcza wówczas, gdy wiemy, że będą w nim mieszkać osoby starsze lub mające chwilowe lub trwałe problemy z poruszaniem się, a także dzieci. Pozwala ono uniknąć ewentualnych kłopotów związanych z potknięciem się w ciemności i innych urazów, wynikłych z braku jakiegokolwiek oświetlenia.

Aby oświetlenie awaryjne w domu jednorodzinnym sprawdziło się w każdej sytuacji, warto zadbać o rozmieszczenie odpowiednich opraw świetlnych w najistotniejszych punktach budynku. Zdecydowanie powinniśmy pamiętać o tym, aby usytuować je w miejscach, w których istnieje największe ryzyko wypadku w sytuacji awarii oświetlenia podstawowego, czyli na klatkach schodowych i przy wszelkich progach wewnątrz budynku, jak również w korytarzach, łazience i kuchni. W tych miejscach warto rozważyć montaż nie tylko sufitowych opraw, lecz także takich, które można zamontować przy podłodze – oświetlą one schody lub progi i pozwolą na bezpieczne poruszanie się w sytuacji awaryjnej. Warto również zamontować pojedyncze oprawy w większych pomieszczeniach jak salony czy sypialnie, aby uniknąć zderzeń z elementami wyposażenia wnętrza takimi jak fotele, stoliki czy kanapy.

Lampa - oświetlenie awaryjne

Dlaczego warto wybrać LED-owe oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne?

Awaryjne i ewakuacyjne oświetlenie LED jest bez wątpienia jednym z najbardziej energooszczędnych, a co za tym idzie przyjaznych zarówno środowisku, jak i naszej kieszeni rozwiązań. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której dopiero montujemy odpowiedni system w nowym budynku, związane z tym oszczędności są oczywiste – wybieramy najlepsze z dostępnych na rynku źródło oświetlenia, które zużywając minimalną ilość energii jest w stanie zapewnić nam odpowiedni poziom oświetlenia zarówno podstawowego, jak i awaryjnego. Nieco inaczej ma się sytuacja wówczas, gdy musimy przeprowadzić całkowitą wymianę dotychczasowego systemu w istniejącym już budynku. Wówczas mogą nas bowiem przytłoczyć koszty związane z wszystkimi koniecznymi wymianami sprzętu i ogólnym remontem, który pozwoli na zamontowanie opraw LED w optymalnych miejscach w każdym pomieszczeniu. W takim przypadku powinniśmy jednak pamiętać, że montaż energooszczędnych opraw LED-owych przyczyni się do naprawdę zauważalnego spadku w poborze energii, a wraz z tym do obniżenia naszych rachunków za prąd. Oszczędności płynące z wymiany systemu oświetlenia sprawią więc, że wszelkie koszty zwrócą nam się maksymalnie w kilka miesięcy, a nowoczesnym i trwałym oświetleniem z nowych opraw, które w dodatku zajmują mniej miejsca niż duże tradycyjne lampy, będziemy mogli się cieszyć przez długie lata.

Cena oświetlenia awaryjnego na diodach LED i na lampach fluorescencyjnych

W przypadku oświetlenia awaryjnego wykorzystującego diody LED lub lampy fluorescencyjne cena gra drugorzędną rolę. Najważniejsza jest bowiem funkcjonalność urządzeń oraz gwarantowane przez producenta bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego też lepiej zdecydować się na nieco droższy, specjalistyczny sprzęt i mieć pewność, że nie będziemy musieli wymieniać urządzeń mających zapewnić nam oświetlenie awaryjne z powodu ich… awarii. Tej gwarancji niestety nie dają nam tanie moduły ani współpracujące z nimi diody LED czy lampy fluorescencyjne z kategorii „made in China”. Znacznie lepszej jakości produkty znajdziemy w zajmujących się sprzętem elektrycznym sklepach i hurtowniach, a wybór droższych produktów z pewnością zwróci nam się dzięki temu, że posłużą nam one bez sprawiania jakichkolwiek kłopotów przez długie lata. Przed zakupem warto również sprawdzić, czy dane świetlówki lub lampy z diodami LED posiadają odpowiedni certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to bowiem jedyny w Polsce instytut wydający certyfikaty na oprawy awaryjne i ewakuacyjne. Po wyborze odpowiedniego sprzętu sami zadecydujemy, czy chcemy mieć w domu oświetlenie awaryjne zasilane centralnie z głównego akumulatora, czy wolimy zdecydować się na zamontowanie osobnych źródeł zasilania dla każdego źródła awaryjnego oświetlenia.

Jak jednak wyglądają ceny urządzeń LED i lamp fluorescencyjnych przeznaczonych do oświetlenia awaryjnego? Na rynku z pewnością znajdziemy sprzęt różnych producentów w diametralnie różniących się od siebie cenach. Przeciętny koszt pojedynczej oprawy LED z certyfikatem Centrumwaha się w granicach od 100 do 200 złotych. Znajdziemy na rynku jednak zarówno modele nieznacznie tańsze, jak i znacznie droższe. Nieco mniej kosztownym rozwiązaniem może być wybór modułów awaryjnych współpracujących z fluorescencyjnymi źródłami światła – tego typu urządzenia mieszczą się bowiem w zakresie cenowym rzadko przekraczającym górną granicę 100 złotych, a odpowiednie do połączenia z nimi lampy fluorescencyjne, czyli na przykład świetlówki lub jarzeniówki, to w wersji ekonomicznej wydatek najwyżej rzędu kilku złotych. Pamiętajmy jednak, że nie możemy liczyć tu na tak dużą oszczędność energii jak w przypadku opraw LED-owych.

Oświetlenie awaryjne stacji kolejowej

Osprzęt do instalacji oświetlenia awaryjnego w ofercie hurtowni elektrycznej Alkan

W ofercie hurtowni elektrycznej Alkan znajdziemy zarówno osprzęt do oświetlenia awaryjnego w postaci specjalistycznych opraw LED-owych, jak i modułów współpracujących z lampami LED i fluorescencyjnymi świetlówkami. Wśród oferowanych przez Alkan modułów marki Primus możemy wybierać spomiędzy modeli takich jak:

 • moduł awaryjny Primus Tec do lamp fluorescencyjnych o mocy od 6 W do 58 W z akumulatorem zapewniającym od 2 do 3 godzin pracy, dopasowany do stateczników elektrycznych,
 • moduł awaryjny Primus Tecdo lamp fluorescencyjnych o mocy od 6 W do 36 W z akumulatorem zapewniającym do 2 do 3 godzin pracy, dopasowany do stateczników elektrycznych,
 • moduł awaryjny Primus do lamp fluorescencyjnych o mocy od 6 W do 58 W z akumulatorem zapewniającym od 1 do 3 godzin pracy, dopasowany do stateczników konwencjonalnych,
 • moduł awaryjny Primus LED współpracujący ze świetlówkami LED o mocy do 30 W, dedykowany do świetlówek Intelight Fest Pro LED AC1S XE,
 • moduł awaryjny Primus LED D4/A Mt 2h do panelu współpracujący ze świetlówkami LED o mocy do 30 W.

Wśród dostępnych w hurtowni elektrycznej Alkan opraw awaryjnych znajdziemy między innymi modele opraw LED i fluorescencyjnych marek takich jak Interlight i Orion. Możemy wybierać tu spośród modeli idealnych do oświetlania wyjść awaryjnych i wyznaczania dróg ewakuacyjnych, takich jak na przykład:

 • oprawa awaryjno-sieciowa Orion Plus o mocy 8 W i czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa awaryjna LED Orion Plus o mocy 7 W i czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa awaryjno-sieciowa LED Orion Plus z 10 diodami LED o mocy 3,2 Wo czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa awaryjna LED Orion Plus z diodami LED o mocy 7 W o czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa awaryjno-sieciowa LED Orion Autotest z 10 diodami LED o mocy 3,2 W o czasie pracy akumulatora do 3 godzin.

Hurtownia elektryczna Alkan ma w swojej ofercie także oprawy przeznaczone przede wszystkim do oświetlania korytarzy, klatek schodowych i przestrzeni otwartych, takie jak na przykład:

 • oprawa awaryjna LED Starlet External SO 3w 3h A Oczko N/T Przestrzeń Otwarta z diodą o mocy 3 W, o czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa awaryjna LED Starlet External SC 3w 3h A Oczko N/T Korytarz z diodą o mocy 3 W, o czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa sieciowo-awaryjna LED Starlet White SO 5w 3h Mt At Autotest Oczko P/T z diodą o mocy 5 W, o czasie pracy akumulatora do 3 godzin, wyposażona w soczewkę idealną do oświetlania stref otwartych,
 • oprawa sieciowo-awaryjna LED Starlet White SO 5w 3h Mt Sa/A Oczko P/T z diodą o mocy 5 W o czasie pracy akumulatora do 3 godzin,
 • oprawa sieciowo-awaryjna LED Starlet White SO 3w 3h Mt Sa/A Oczko P/T z diodą o mocy 3 W, o czasie pracy akumulatora do 3 godzin, wyposażona w soczewkę idealną do oświetlania stref otwartych.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

 • Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 • Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

 • Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 • Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 • Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Potrzebujesz pomocy?