Blok rozdzielczy

Bloki rozdzielcze – czym są i do czego służą?

Bloki rozdzielcze dostępne w hurtowni elektrycznej Alkan to urządzenia niezbędne do rozdziału energii. Instaluje się je w rozdzielnicach na szynie DIN lub na płytach montażowych. Do czego jednak właściwie służą te urządzenia, jakie ich typy dostępne są na rynku i czym wyróżniają się poszczególne rodzaje tego typu artykułów? Sprawdź!

Spis treści:
Czym są i do czego służą?
Różne typy
Dobór właściwych parametrów
Zastosowanie w instalacjach przemysłowych
Minimalizacja wymiarów i uporządkowanie układów
Maksymalne bezpieczeństwo
Oferta Alkan

Czym są i do czego służą bloki rozdzielcze?


Bloki rozdzielcze (zwane także blokami łączeniowymi) to urządzenia wykorzystywane przede wszystkim w rozdzielnicach niskiego napięcia. Ich użycie pozwala na połączenie w jednej instalacji przewodów o różnych średnicach. Dzięki nim możliwe jest także podzielenie instalacji na osobne obwody, jak również oddzielenie od siebie zacisków fazowych, neutralnych i ochronnych. Artykuły tego rodzaju przeznaczone są najczęściej do montażu na szynie DIN, choć w przypadku niektórych modeli odpowiednim rozwiązaniem jest instalacja urządzenia na płycie montażowej.

Różne typy urządzeń


Pośród dostępnych na rynku urządzeń z tej kategorii wyróżnia się kilka typów. Są pośród nich między innymi modele:

  • kompaktowe,
  • modułowe
  • oraz przelotowe.

Do urządzeń kompaktowych zalicza się przede wszystkim modele jednopolowe, których głównym zadaniem jest połączenie w instalacji przewodów o dwóch różnych średnicach. Znajdziesz tu produkty przeznaczone do montażu na szynie DIN lub na płycie montażowej. Modele modułowe to zwykle urządzenia wielopolowe przeznaczone przede wszystkim do instalacji na szynie DIN. Modele przelotowe pozwalają z kolei na łączenie w jednej instalacji przewodów aluminiowych i miedzianych.

Dobór właściwych parametrów

Do kluczowych parametrów przy wyborze odpowiedniego urządzenia z tej kategorii zalicza się przede wszystkim:

  • liczbę biegunów: urządzenia dostępne na rynku są jedno-, dwu- lub czterobiegunowe
  • liczbę odgałęzień z każdego bieguna – najpopularniejsze modele mają zwykle 7, 11 lub 15 zacisków, gdzie największy zacisk stanowi wejście, a pozostałe – wyjścia,
  • grubość (średnica) podłączanych przewodów – każdy z zacisków przystosowany jest do połączenia z określoną grubością przewodu,
  • prąd znamionowy instalacji (podany w amperach),
  • prąd zwarciowy wytrzymywany i szczytowy (podany w kiloamperach),
  • oraz napięcie znamionowe izolacji (podane w woltach).

Istotny jest oczywiście także wspomniany już przez nas wcześniej sposób montażu – albo szyna DIN, zwana też szyną TH-35 lub wspornikiem montażowym, albo płyta montażowa.

Zastosowanie bloków rozdzielczych w instalacjach przemysłowych

Bloki rozdzielcze zwykle nie są wykorzystywane w małych rozdzielnicach domowych, w których rozdział zasilania mieści się w przedziale od 25 do 40 A. W takich przypadkach zasilanie do poszczególnych wyłączników różnicowoprądowych czy do kolejnych rzędów doprowadzane jest za pomocą jednego kompletu mostków prowadzonych od jednego do kolejnego zasilanego urządzenia. Aparaty tego typu są także wykorzystywane w rozdzielnicach dużych o zasilaniu od 250 A – w tym przypadku zasilanie rozprowadzają bowiem gołe szyny miedziane, do których mostki przyłączane są bezpośrednio śrubami lub za pomocą zacisków. Gdzie więc wykorzystuje się bloki łączeniowe? Przede wszystkim w średniej wielkości rozdzielnicach przemysłowych, w których konieczny jest rozdział zasilania z przedziału od około 35 A do maksymalnie 250 A. W takich układach konieczne jest stworzenie instalacji zasilającej każdy rząd czy wyłącznik różnicowoprądowy osobnym mostkiem wyprowadzonym oddzielnie dla każdego zasilanego urządzenia. Aby instalacja ta była bardziej uporządkowana i łatwiejsza do opanowania, zamiast tradycyjnych mostków wykorzystuje się tu właśnie bloki rozdzielcze.

Blok rozdzielczy Pawbol
Blok rozdzielczy mocowany na szyne TH35 CSB411 E.4077 …

Minimalizacja wymiarów i uporządkowanie układów

Głównym celem, jaki pozwala osiągnąć zastąpienie standardowych mostków nowoczesnymi blokami łączeniowymi, jest zmniejszenie całkowitych wymiarów szaf sterowniczych czy rozdzielnic. W porównaniu z urządzeniami wykorzystywanymi trzy, cztery dekady temu do obsługi instalacji o tym samym prądzie znamionowym, dzisiejsze rozdzielnice mogą być nawet o połowę mniejsze. Jest to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu bloków, które nie tylko umożliwiają maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej w szafie sterowniczej, lecz również gwarantują, że układ – mimo wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego i znacznego rozbudowania – będzie przejrzyście i jasno zorganizowany. To z kolei umożliwi szybką kontrolę prawidłowego podłączenia wszystkich przewodów, a w razie ewentualnej awarii także sprawną lokalizację usterki i jej łatwą naprawę.

Maksymalne bezpieczeństwo

Wykorzystanie modułowych urządzeń łączeniowych pozwala na wyeliminowane z instalacji słabych punktów, które zazwyczaj stanowią przyczynę powstawania wszelkiego typu awarii. Do najsłabszych z nich należą np. tulejki kablowe wykorzystywane do łączenia przewodów o różnych średnicach. Takie połączenia nie są bowiem ani w pełni bezpieczne, ani zbyt estetyczne, a jednocześnie zajmują dużo miejsca w szafie sterowniczej. Ponadto w razie awarii nierzadko konieczne jest rozmontowanie całego układu tulejek, aby znaleźć przyczynę, dla której instalacja nie funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie te potencjalne problemy pozwala wyeliminować użycie modułowego aparatu łączeniowego. W przypadku wykorzystującej je instalacji możesz trwale i bezpiecznie połączyć ze sobą przewody o różnych średnicach zarówno typu drut, jak i typu linka. W razie awarii będziesz mieć do nich wygodny dostęp i z łatwością sprawdzisz, gdzie znajduje się przyczyna kłopotu, odłączając po prostu kolejno każdy z wydzielonych obwodów. Dzięki blokom rozdzielczym możliwe jest też uniknięcie łączenia kilku przewodów z jednym zaciskiem śrubowym, co zdecydowanie zwiększa zarówno trwałość instalacji, jak i bezpieczeństwo jej użytkowania. Umożliwia to też wygodniejszy dostęp do każdego z przewodów i pozwala na maksymalne uporządkowanie przestrzeni szafy sterowniczej, przyczyniając się tym samym do wspomnianego już przez nas zmniejszenia jej całkowitego rozmiaru.

Oferta hurtowni elektrycznej Alkan

W ofercie hurtowni elektrycznej Alkan znajdziesz przede wszystkim bloki rozdzielcze renomowanej polskiej firmy Pawbol. Firma ta, obecna na rynku od 1989 roku, zajmuje się przede wszystkim produkcją wysokiej jakości osprzętu elektrotechnicznego. Jej asortyment obejmuje nie tylko obudowy i wyposażenie skrzynek rozdzielczych i rozdzielnic, lecz również osprzęt siłowy, oświetleniowy, listwy zaciskowe, gniazda i wtyczki telefoniczne oraz wszelkiego typu rury, kanały i złączki. Wraz z hurtownią Alkan i firmą Pawbol możesz więc stworzyć w pełni funkcjonalną jednolitą instalację elektrotechniczną zarówno budynku mieszkalnego, jak i obiektu przemysłowego. Sprawdź naszą ofertę bloków rozdzielczych i kup odpowiedni model już dziś!

Kalendarz adwentowy

SPRAWDŹ CO DZISIAJ DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIśMY

Codziennie nowe promocje do 20 grudnia!

Kalendarz adwentowy

SPRAWDŹ CO DZISIAJ DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIśMY

Codziennie nowe promocje do 20 grudnia!

Kalendarz adwentowy

SPRAWDŹ CO DZISIAJ DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIśMY

Codziennie nowe promocje do 20 grudnia!

Potrzebujesz pomocy?