Instalacja odgromowa, czyli piorunochron, to jedna z istotniejszych konstrukcji zapewniających bezpieczeństwo w Twoim domu. Dowiedz się ile kosztuje i jak dokładnie działa piorunochron!

Instalacja odgromowa, czyli piorunochron w Twoim domu. Poznaj ceny i dowiedz się, jak działa!

Instalacja odgromowa, czyli piorunochron, warto wykonać przy użyciu profesjonalnego osprzętu z hurtowni elektrycznej, a nie chińskich podróbek dostępnych w sieciowych marketach. Odpowiednio wykonana instalacja odgromowa stanowi bowiem gwarancję bezpieczeństwa w przypadku uderzenia pioruna. Nie jest jednak wymagana we wszystkich rodzajach budynków. Kiedy należy zainwestować w piorunochron, ile kosztuje i jakie są jego rodzaje? Czym się różni tradycyjna instalacja odgromowa od instalacji aktywnej i komu należy zlecić ich założenie? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Spis treści:
Historia piorunochronu
Piorunochron dziś, czyli jak działa i z czego zbudowana jest instalacja odgromowa?
Schemat wykonania instalacji odgromowej
Dlaczego instalację odgromową domu jednorodzinnego zleca się wyłącznie fachowcom?
Jakie normy określają konieczność zamontowania instalacji odgromowej?
Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?
Jakie normy określają konieczność zamontowania instalacji odgromowej?
Czy warto zainstalować piorunochron?
Aktywne instalacje odgromowe
Ile kosztuje instalacja odgromowa?
Oferta produktów do instalacji odgromowej w hurtowni elektrycznej Alkan

Historia piorunochronu. Jak wyglądały pierwsze instalacje odgromowe?

Instalacje odgromowe nie zawsze chroniły budynki przed uderzeniami piorunów. Dawniej, kiedy miasto nękane było przez burze z piorunami, duchowni wysyłali dzwonników na kościelne wieże. Dźwięki dzwonów miały sprostać siłom natury i przegonić wyładowania w inne miejsce. Tymczasem pioruny miały to do siebie, że często trafiały właśnie w najwyższe punkty miasta. W ten sposób regularnie niszczyły wieże i pozbawiały życia dzielnych dzwonników.

Nie tylko kler próbował walczyć z burzą. Polscy chłopi stawiali w oknach świece gromniczne a pod okapem umieszczali specjalne zioła, które wcześniej święcone były na uroczystych obchodach święta Matki Boskiej Zielnej. Miało to uchronić ich domostwa przed gniewnymi wyładowaniami piorunów.

Na początku XVI wieku burza utożsamiana była z boską interwencją. Marcin Luter w czasach, gdy był jeszcze studentem prawa z Erfurtu, dał się złapać ogromnej burzy z piorunami. Modląc się o przeżycie zawieruchy, powalony na ziemię Luter złożył ślubowanie Bogu: jeśli ten pozwoli mu przetrwać, Luter wstąpi do zakonu. Tak też się stało i zakon augustianów pozyskał jednego z największych reformatorów religijnych w dziejach świata.

Choć teorię o elektrycznej – a nie mistycznej czy pozaziemskiej – naturze burzy wysunięto już w VI wieku p.n.e. (dokonali tego uczeni z Miletu: Anaksymenes oraz Anaksymander), to średniowieczny świat odrzucił naukowe hipotezy, wszędzie dopatrując się woli Boga. Przełom nastąpił dopiero w 1749 roku, kiedy pewien drukarz z Filadelfii sformułował tezę, według której piorun stanowi ogromną elektryczną iskrę.

Ten sam naukowiec-samouk zlecił także eksperyment, który udowodnił jego teorię: test polegał na zbliżeniu odpowiednio uziemionego przewodu do wykonanego z metalu, pionowego pręta, który połączony był z odizolowaną od gruntu suchą platformą. Podczas burzy pomiędzy prętem a przewodem przeskakiwały iskry, co udowadniało elektryczną naturę burz. Innym razem naukowiec przywiązał do latawca metalowy klucz i wypuścił go na ulewę. Do sznurka doczepił jedwabną tasiemkę, aby uniknąć porażenia prądem. Między kluczem a palcami drukarza przeskoczyła iskra, dając mu kolejny dowód na prawdziwość wcześniej postawionej teorii. Ostateczny triumf święcił, kiedy klucz zbliżył do butelki lejdejskiej (pierwszy wynaleziony kondensator). Krzyknął wówczas: “Mam go, schwytałem piorun! Odebrałem go niebu!”. Naukowcem tym był oczywiście nie kto inny jak Benjamin Franklin.

Aby chronić przed wyładowaniami elektrycznymi własne domostwo, w 1752 roku Franklin zlecił wybudowanie uziemionego pręta na dachu swojego domu. Z żelaznego pręta zwieszał się długi metalowy drut, który w razie potrzeby odprowadzał wyładowanie elektryczne prosto do ziemi. W ten sposób pioruny nie niszczyły budynków i nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Taki sam system zabezpieczeń wprowadzono również w gmachu założonej przez Franklina Akademii Filadelfijskiej. W ciągu trzydziestu lat w piorunochron wyposażono 400 kolejnych budynków w całej Filadelfii. Dziś ten typ instalacji odgromowej jest znany i szeroko stosowany już niemal na całym świecie.

Instalacja odgromowa zapobiega pożarom

Piorunochron dziś – czyli jak działa i z czego zbudowana jest instalacja odgromowa?

Popularny piorunochron, czyli instalacja odgromowa, to jeden z nielicznych wynalazków w dziejach świata, które od momentu wynalezienia do czasów obecnych nie przeszły większych transformacji i ulepszeń. Wynikać to może między innymi z faktu, że urządzenie to jest stosunkowo proste w konstrukcji, a przy tym funkcjonalne i wydajne, w związku z czym nie wymaga od specjalistów i naukowców działań na rzecz poprawy jego działania czy zmian w budowie. Na konstrukcję współczesnego piorunochronu składają się bowiem właściwie tylko trzy główne elementy: zwody, przewody odprowadzające oraz tak zwane uziomy, czyli elementy, które umożliwiają połączenie obiektu uziemianego z gruntem. Dodatkowo wykorzystywane są tu także zaciski probiercze, których główną funkcją jest umożliwianie kontroli i pomiaru rezystencji uziomu oraz ciągłości galwanicznej w nadziemnej części instalacji odgromowej.

 1. Zwody – sztuczne lub naturalne

  a) Zwody sztuczne to ułożone w odpowiedni sposób przewody metalowe o grubości 8 milimetrów. Zazwyczaj wykonane ze stali nierdzewnej, miedzi bądź stali ocynkowanej. Pod warunkiem, że budynek pokryty jest niepalnym materiałem, zwody sztuczne montuje się na specjalnych, niskich wspornikach, które umieszczone są bezpośrednio na powierzchni dachu danego budynku. W przypadku dachu płaskiego zwody montowane są wzdłuż wszystkich jego krawędzi. Przy dachu spadzistym należy zamontować zwody wzdłuż kalenicy (głównej krawędzi dachu na przecięciu jego połaci) oraz krawędzi do niej równoległych. Jeżeli montaż poziomych zwodów stanowi problem konstrukcyjny – choćby ze względu na rodzaj materiału, jakim pokryty jest dach lub jego kształt, używa się zwodów pionowych, czyli tzw. masztów odgromowych. Są to zazwyczaj umieszczone na połaci dachowej, pionowe pręty.
  b) Zwody naturalne natomiast występują w postaci metalowych poręczy, balustrad i rynien, które są bezpośrednio połączone z instalacją odgromową. Gdy piorun uderza w poręcz, jego energia elektryczna zostaje zmuszona, aby spłynąć bezpośrednio do ziemi. Innym wariantem zwodu naturalnego jest metalowe pokrycie dachu – oczywiście pod warunkiem, że jego komponenty są ze sobą ściśle połączone, umożliwiając niezakłócony przepływ energii elektrycznej prosto do przewodów odpowiedzialnych za odprowadzenie prądu do ziemi.

 2. Przewody odprowadzające

  Przewody stosowane w instalacjach odgromowych wykonane są zwykle z metalu o minimalnej grubości 8 mm bądź z ocynkowanej taśmy stalowej o przekroju 20×3 milimetry. Ich rolą jest łączenie zwodu z uziomem tak, aby podczas porażenia piorunem możliwy był swobodny przepływ prądu elektrycznego. Każda domowa instalacja odgromowa powinna być wyposażona w przynajmniej dwa przewody odprowadzające. Umieszcza się je w narożnikach dachu po przekątnej rzutu i montuje na zewnętrznej elewacji domu. Minimalna odległość przewodu odprowadzającego od powierzchni ściany to 2 centymetry. Przewody przytwierdzone są do budynku co 1,5 metra. Montuje się je przy pomocy specjalnych uchwytów i złącz. Podłączone są również do montowanego na wysokości od 0,3 do 1,8 m złącza probierczego, które niezbędne jest do kontrolowania oporności uziemienia. Umożliwia to sprawdzenie, czy instalacja odgromowa działa sprawnie. Kontrole powinny być dokonywane przynajmniej raz w doku. Jeżeli nasz dom ma ściany pokryte niepalnym materiałem i zależy nam na estetyce wykonania instalacji, przewody odprowadzające mogą zostać ułożone w specjalnych rurach odgromowych RSO pod tynkiem albo wzdłuż rur spustowych, których zadaniem jest umożliwienie przepływu wody z rynien.

 3. Uziomy – fundamentowe lub otokowe

  a) Uziomy fundamentowe – ułożone bezpośrednio w ziemi metalowe elementy w postaci występujących pod ziemią żelbetowych konstrukcji budynku lub wykonane z metalu rurociągi, które charakteryzują się niską rezystancją. Zwykle ich oporność nie wykracza poza 30 omów. Uziomy pozwalają na bezpieczne rozproszenie energii wyładowania elektrycznego.
  b) Uziomy otokowe – stosuje się również uziomy sztuczne, czyli tak zwane otokowe. Wykonane są najczęściej z zakopanej ocynkowanej taśmy stalowej (nazywanej również bednarką), która powinna otaczać budynek w odległości około 1 m od głównych ścian fundamentowych. Taśmę zakopuje się przynajmniej na głębokości minimalnej – 0,6 metra. W domowych piorunochronach instaluje się również uziomy pionowe. Część ich konstrukcji zakopana jest głęboko w glebie, prostopadle do powierzchni ziemi.

Zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie uderzenia pioruna, które możliwe jest dzięki układowi zwodów. Następnie piorunochron odprowadza prąd bezpośrednio do ziemi dzięki przewodom odprowadzających. Układ uziomowy nieszkodliwie rozprowadza błyskawicę po ziemi.

Złącze krzyżowe 4-otworowe do instalacji odgromowej

Schemat wykonania instalacji odgromowej, czyli jakie elementy budynku należy objąć instalacją piorunochronną?

Podstawowy schemat wykonania instalacji odgromowej będzie się różnił w zależności od tego, czy zdecydujemy się na instalację pasywną, czy aktywną. Przyjrzyjmy się różnicom w sposobach montażu i w tym, jakie części budynku musi obejmować instalacja różnych typów piorunochronów.

Tradycyjna instalacja odgromowa – pasywna

W przypadku tradycyjnej instalacji pasywnej wykorzystuje się zwody niskie poziome oraz zwody ścienne, a także sieć przewodów ułożonych otokowo. Instalacja taka powinna łączyć wszystkie metalowe elementy dachu i ścian budynku – konieczne jest więc zwykle pokrycie znacznej części powierzchni dachu. Aby instalacja piorunochronna pasywna zapewniała pełne bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom danego budynku, należy koniecznie połączyć zwodami wszystkie kominy oraz najistotniejsze elementy konstrukcyjne, takie jak wszelkie załomy dachu. Następnie z każdej strony budynku opuszczane są przewody uziemiające.

Wykonując instalację odgromową, należy więc sam maszt – zwany często popularnie piorunochronem, choć w praktyce funkcję ochronną przed piorunami stanowi cała instalacja – połączyć odpowiednimi złączami z przewodami odprowadzającymi. Istotne jest także poprowadzenie przewodów tak, aby objęły swoim zasięgiem wszelkie znajdujące się na dachu anteny, które również mogłyby stanowić potencjalny cel dla wyładowań elektrycznych występujących w czasie burzy. W łączeniu zwodów z elementami konstrukcyjnymi wykorzystuje się odpowiednie złącza i uchwyty – w tym na przykład uchwyty dachowe, uchwyty rynnowe oraz uchwyty ścienne. Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić nie mniej niż 0,3 m, lecz nie powinna przekraczać 0,5 m.

Poza tym na ścianie budynku należy zamontować złącze kontrolne, które pozwoli nam sprawdzać stan uziemienia, a także licznik wyładowań atmosferycznych. Przewód uziomowy należy wbić w ziemię na głębokość wystarczającą, aby rezystancja nie przekraczała poziomu 10 omów – zwykle jest to głębokość od 2 do nawet 8 metrów. Ponadto przewód uziemiający powinien zostać pokryty odpowiednimi osłonami. Całą instalację odgromową warto połączyć także z ogranicznikami, które zapobiegną powstawaniu niebezpiecznych dla naszej instalacji elektrycznej przepięć.

Aktywna instalacja odgromowa

W przypadku aktywnej instalacji odgromowej nie ma potrzeby pokrywania dachu licznymi zwodami ani też konieczności opuszczania przewodów uziemiających z każdej strony budynku. Jej zaletą jest bowiem to, że punkt centralny każdej aktywnej instalacji odgromowej stanowi głowica, której zadaniem jest ściągnięcie wyładowania i odprowadzenie go do gruntu, czyli uziemienie. Nie chroni nas więc ona przed przypadkowym piorunem, który mógłby trafić w nasz dom, lecz samodzielnie wychwytuje burzowe wyładowania i bezpiecznie je uziemia.

W schemacie instalacji odgromowej aktywnej wykorzystuje się przede wszystkim zwody wysokie pionowe, których celem jest właśnie sprowadzenie wyładowania na głowicę piorunochronu, dzięki czemu może ona zostać odprowadzona do gruntu. Dlatego też przy montażu instalacji aktywnej wystarczy nam zaledwie jeden przewód odprowadzający. Taka instalacja jest nie tylko znacznie tańsza, ale – oczywiście przy poprawnym wykonaniu – nawet bardziej bezpieczna, a przy okazji zapewnia krótszą drogę przepływu prądu oraz niższe koszty związane z koniecznością zakupu przewodów.

Uchwyt z kołkiem fi-12 210 mm do instalacji odgromowej

Dlaczego instalację odgromową domu jednorodzinnego zleca się wyłącznie fachowcom? Dokumentacja niezbędna przy budowie instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa, podobnie jak wszystkie domowe instalacje związane z elektrycznością powinny być projektowane i budowane przez specjalistę. Źle wykonana instalacja elektryczna lub błędnie zamontowany piorunochron (czyli instalacja odgromowa) mogą bowiem narazić mieszkańców domu na niebezpieczeństwo w postaci pożaru a także znacznie uszkodzić budynek. Dlatego zlecenie wykonania piorunochronu powinno dotyczyć wyłącznie fachowców z wieloletnim doświadczeniem. Wraz z wykonaniem instalacji odgromowej każdy specjalista powinien dostarczyć nam kompletną dokumentację techniczną instalacji oraz metrykę urządzenia piorunochronnego, która zawiera informacje dotyczące lokalizacji instalacji odgromowej, datę jej wykonania oraz datę powstania urządzenia piorunochronnego, a także nazwy i adresy projektanta i wykonawcy.

W spisie niezbędnych dokumentów powinny znaleźć się również:

 • protokół badań urządzenia piorunochronnego,
 • precyzyjnie wykonany, dokładny schemat zastosowanego urządzenia piorunochronnego,
 • protokół kontroli robót międzyoperacyjnych (które trudno sprawdzić po wykonaniu całości zlecenia),
 • certyfikaty, rysunki, schematy oraz deklaracje zgodności materiałów zastosowanych w piorunochronie,
 • charakterystyka obiektu budowlanego, która zawiera informacje na temat rodzaju obiektu (np. dom mieszkalny), materiałów użytych do krycia dachu, rodzaju konstrukcji dachu czy materiałów budulcowych dla ścian,
 • opis urządzenia piorunochronnego, zawierający szczegółową charakterystykę użytych do instalacji zwodów, przewodów odprowadzających i uziemiających oraz uziomu,
 • notatka z opisem środków ochrony wewnętrznej, które zostały wykorzystane przy montowaniu instalacji – dotyczy zastosowanych aparatów ochrony przeciwprzepięciowej (inaczej znanych jako ograniczniki przepięć), użytego stopnia ochrony LPL (od I do IV), zastosowanych w instalacji połączeń wyrównawczych i odstępów izolacyjnych oraz wszelkich innych środków ochronnych.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez wykonawcę instalacji odgromowej lub jego przedstawiciela (niezbędne odpowiednie pełnomocnictwo). Wymagana jest także dokładna nazwa i numer posiadanych przez fachowca uprawnień oraz data sporządzenia metryki urządzenia piorunochronnego.

Należy pamiętać, żeby polegać jedynie na fachowcach, którzy potrafią okazać stosowne zaświadczenia, potwierdzające szerokie kompetencje wykonawcy. W przeciwnym razie możemy narazić się na prawdziwe niebezpieczeństwo, gdyż źle wykonana instalacja odgromowa jest gorsza niż całkowity jej brak.

Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?Kiedy według przepisów prawa budowlanego jest ona wymagana?

To, czy wyposażenie naszego domu w instalację odgromową jest obowiązkowe, określają osobne przepisy – nie zawsze jest ona bowiem wymagana. Wymóg wybudowania domowej instalacji odgromowej określany jest przede wszystkim na podstawie stosownych przepisów zawartych w Prawie budowlanym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. oraz w zmianie tego rozporządzenia wydanej 7 kwietnia 2004 roku.

Zgodnie z tymi przepisami obowiązek wyposażenia budynku w instalację piorunochronną odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych, a sama instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie tą samą normą. Instalacje odgromowe powinni więc obowiązkowo zainstalować przede wszystkim mieszkańcy budynków jednorodzinnych, które spełniają poniższe warunki:

 • mają powierzchnię wynoszącą ponad 500 metrów kwadratowych i są wyższe niż 15 m,
 • zbudowane są z materiałów łatwopalnych, na przykład z drewna (w tym przypadku nie ma znaczenia wysokość budynku),
 • mają wskaźnik zagrożenia piorunowego, który przekracza wartość bezpiecznej normy,
 • usytuowane są na wzniesieniach.

Instalacja odgromowa to inaczej piorunochron

Jakie normy określają konieczność zamontowania instalacji odgromowej?

Normą, według której określa się, czy w danym budynku konieczne jest zamontowanie instalacji odgromowej, jest wskaźnik zagrożenia piorunowego. Ustala się go na podstawie liczby osób zamieszkujących budynek, powierzchni, jaką zajmuje, gęstości zabudowy, szerokości geograficznej oraz typu budownictwa. Inne normy przewidziane zostały dla obiektów przemysłowych, inne dla domów mieszkalnych czy gospodarstw wiejskich. Pomiary dla wskaźnika zagrożenia piorunowego swojego budynku można wykonać samodzielnie albo zatrudnić w tym celu specjalistę.

Wymóg stosowania piorunochronu w zależności od wskaźnika zagrożenia piorunowego dotyczy budynków, które mają określoną zależność między spodziewaną częstotliwością uderzeń piorunów (wartość od usytuowania budynku) oznaczaną jako Nd, a średnią roczną częstotliwością wyładowań, które mogą trafić w dany budynek, czyli Nc. Jeśli Nd jest mniejsza od Nc, instalacja piorunochronu nie jest konieczna. Jeśli jednak wartość Nd jest wyższa od Nc, konieczne jest zainstalowanie zabezpieczeń odgromowych.

W Polsce dochodzi do tysiąca uderzeń piorunów rocznie. Połowa z nich zwykle kończy się pożarem. Najmniej zagrożone wyładowaniami elektrycznymi są północno-zachodnie rejony Polski. Centrum naszego kraju uważane jest za średnio zagrożone atakami piorunów, natomiast niebezpieczna pod tym względem z pewnością jest przede wszystkim Polska południowo-wschodnia.

Czy warto zainstalować piorunochron? Instalacja odgromowa jako zabezpieczenie domu nie tylko przed pożarem

Nawet jeśli wskaźnik zagrożenia uderzenia piorunem wyliczony dla naszej posesji nie sugeruje, że piorunochron jest nam niezbędny, warto rozważyć wdrożenie instalacji odgromowej. Szczególnie, jeśli nasz budynek jest jedynym domem w okolicy a wokół nie ma zbyt wielu wysokich drzew.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdy wyładowanie elektryczne dosięgnie naszego domu, niekoniecznie wywoła ono pożar. Oczywiście jest to realne zagrożenie, którego nie należy bagatelizować, jednak uderzenie pioruna może skończyć się również zniszczeniem domowej instalacji elektrycznej lub naszych sprzętów. Istnieje także ryzyko wystąpienia niebezpiecznych przepięć.

O zbudowanie solidnego piorunochronu warto zadbać na etapie projektowania domu. Najefektywniej wykorzystać wówczas możliwości oferowane przez naturalne części konstrukcyjne budynku, jak zbrojenia żelbetowe, metalowe elementy dachu czy rurociągi wodne. Do tworzenia instalacji odgromowej powszechne jest także wykorzystywanie uziomów należących do sąsiednich budynków – wystarczy, że znajdują się w odległości do 10 metrów od naszego budynku.

Aktywne instalacje odgromowe, czyli piorunochron, który “łapie” błyskawice

Ostatnie dwudziestolecie przynosi coraz większe zainteresowanie alternatywną dla tradycyjnego piorunochronu, czyli aktywną instalacją odgromową. Jej działanie polega na ściąganiu piorunów bezpośrednio na specjalnie przeznaczoną do tego celu głowicę, która następnie odprowadza energię elektryczną przy pomocy jednego przewodu odprowadzającego. Głowica aktywna czerpie energię z pola elektrycznego wytwarzanego przez naładowane chmury, następnie uruchamia się urządzenie jonizujące, które wykorzystuje pole elektromagnetyczne, aby wzmocnić potencjał elektryczny na specjalnie zainstalowanym ostrzu, które w razie konieczności “ściąga” piorun bezpośrednio na głowicę.

Z aktywnymi piorunochronami stosunkowo rzadko możemy się jednak spotkać w Polsce. Zupełnie inaczej jest na przykład we Francji, gdzie opatentowane zostały dwa najpopularniejsze typy aktywnych głowic: ELLIPS i Paraton@ir. Co jest przyczyną niskiej popularności aktywnych piorunochronów w naszym kraju? Przede wszystkim brak znajomości tematu u fachowców. Wielu elektryków i elektrotechników od wielu lat instaluje w budynkach tradycyjne instalacje odgromowe, a specjaliści nieco starszej daty wolą pozostać przy znanych od dawna rozwiązaniach. Poza tym z pewnością brakuje szkoleń, które przybliżałyby im tematykę aktywnej ochrony odgromowej.

Ważnym czynnikiem jest także czynnik ekonomiczny. Instalacja aktywnego piorunochronu zajmuje mniej czasu i jest mniej pracochłonna, przez co staje się też mniej opłacalna dla fachowca. Problemy stwarza także przedstawienie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej – z powodu braku wiedzy dotyczącej głowic aktywnych nie każdy elektryk jest w stanie bez żadnych obaw podpisać się pod wykonaną przez innego fachowca budowlanego instalacją, choć wykonuje się ją niemal w ten sam sposób, co w przypadku instalacji tradycyjnej.

Jedyną poważną różnicę stanowi tu fakt, że do instalacji aktywnego piorunochronu będziemy potrzebować znacznie mniejszej liczby elementów składowych, co wpływa na estetykę wykonania oraz obniżenie kosztów montażu w stosunku do tradycyjnej instalacji odgromowej. Co jednak oznacza w tym przypadku obniżenie kosztów i z jakimi cenami musimy się liczyć, planując instalację różnych typów piorunochronu w naszym domu?

Masz do instalacji odgromowej h 4m

Ile kosztuje instalacja odgromowa i od czego zależna jest jej ostateczna cena? Koszty postawienia piorunochronu na podstawie cen w hurtowni elektrycznej Alkan

Budowa instalacji odgromowej nie należy do trudnych zleceń budowlanych, a ceny artykułów do jej wykonania dostępnych w hurtowniach elektrycznych również nie powinny nas zbytnio przytłoczyć. To, jaki będzie całkowity koszt budowy piorunochronu, który zabezpieczy nasz dom przed wyładowaniami elektrycznymi, zależy jednak od kilku czynników. Są to między innymi:

 • wielkość budynku – im większy budynek, tym większej ilości materiałów będziemy potrzebować, więc całkowity koszt będzie znacznie wyższy,
 • rodzaj dachu – im bardziej skomplikowana konstrukcja, tym więcej elementów jest niezbędnych do wykonania odpowiednio zabezpieczonej instalacji, co znów wiąże się ze wzrostem kosztów,
 • decyzja, czy wybieramy tradycyjną instalację odgromową, czy może aktywny piorunochron, którego cena uwarunkowana jest głównie wielkością budynku jednorodzinnego oraz promieniem ochrony, jaki gwarantuje aktywna instalacja,
 • specyfika materiałów wykorzystanych do budowy instalacji – najczęściej są to ocynkowana stal oraz miedź. Miedziane zwody, przewody i uziomy są znacznie bardziej trwałe i skuteczne, jednak ich cena może nawet dwukrotnie przewyższać koszty ocynkowanej instalacji,
 • szerokość geograficzna, na której znajduje się nasz budynek, gdyż ceny wykonania instalacji odgromowej rozkładają się nieco inaczej w zależności od zamieszkiwanego terenu. Koszty instalacji odgromowej w poszczególnych województwach mogą nieznacznie się różnić. Na przykład instalacja wykonana w województwie lubuskim będzie o około 200 złotych tańsza niż jej odpowiednik sporządzony w województwie łódzkim,
 • koszty okresowych pomiarów tradycyjnej instalacji odgromowej lub pomiaru rezystancji uziemienia w przypadku aktywnej instalacji, które należy wciągnąć do corocznego budżetu.

Można przyjąć, że za zakup materiałów oraz montaż tradycyjnej instalacji odgromowej z ocynkowanej stali zapłacimy od 3600 do 4000 złotych, natomiast system stworzony przy pomocy elementów miedzianych wyniesie nas od 5900 do 6400 złotych. Koszty okresowych kontroli obu instalacji zależą od liczby zastosowanych złącz – ceny szacowane są tu na około 60 złotych na złącze.

W przypadku aktywnej instalacji odgromowej za zabezpieczenie małego domu jednorodzinnego z promieniem ochrony wynoszącym do 25 metrów przyjdzie nam zapłacić średnio do 2 700 złotych. Piorunochron aktywny dla średniego domu z promieniem ochrony przeciwpiorunowej do 50 metrów to już koszt rzędu około 3 600 złotych. Natomiast instalacja aktywna wykonana dla dużego domu, w przypadku którego promień ochrony sięgnie 80 metrów, to koszty w wysokości około 4 500 złotych. Kontrolny pomiar rezystancji, czyli oporu uziemienia odgromowego to w przypadku aktywnej instalacji odgromowej koszt rzędu około 40 złotych za jedno złącze.

Dlaczego osprzęt do montażu instalacji odgromowej należy kupować wyłącznie w hurtowniach elektrycznych?

Jak już wspomnieliśmy, źle wykonana instalacja odgromowa może być znacznie bardziej niebezpieczna niż jej całkowity brak, dlatego zaleca się przede wszystkim wykorzystywanie w piorunochronach profesjonalnego osprzętu dostępnego wyłącznie w hurtowniach elektrycznych. Zarówno sami instalatorzy, chcąc oszczędzić na produktach i przechytrzyć konkurencję, oferując wyjątkowo niskie ceny, jak i nieznający się na rzeczy klienci mogą uważać, że nie ma nic złego w instalacji piorunochronnej wykonanej z produktów dostępnych w sieciowych marketach budowlanych czy elektrycznych. Przecież wszystkie artykuły tego typu muszą spełniać odpowiednie normy, aby mogły zostać dopuszczone do sprzedaży, prawda? Teoretycznie tak. Niemniej jednak istnieje kilka poważnych przesłanek, które powinny nam zasugerować, że wybór profesjonalnego elektrycznego osprzętu będzie znacznie lepszy i bardziej opłacalny niż zakup tanich, chińskich podróbek.

Przede wszystkim chodzi tu oczywiście o jakość i trwałość produktów. Podczas gdy instalacja odgromowa wykonana z produktów najwyższej klasy dostępnych w hurtowniach elektrycznych może posłużyć nam przez wiele, wiele lat, z instalacją wykonaną za pomocą produktów z kategorii „made in China” będziemy mieli najprawdopodobniej o wiele więcej kłopotów. Produkty tego rodzaju są bowiem znacznie bardziej podatne na awarie niespowodowane nawet uderzeniami pioruna, lecz po prostu niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Pamiętajmy, że instalacje odgromowe umocowuje się zwykle na zewnętrznej stronie budynku, a nie ukrywa pod tynkiem czy w styropianie. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, czy materiał, z którego wykonane zostały dane elementy, poradzi sobie w tak trudnych sytuacjach jak intensywne opady śniegu lub deszczu, mocny mróz lub wysoka temperatura i intensywne działanie promieni słonecznych. Jeżeli więc jesteśmy w stanie jednorazowo wydać nieco więcej, ale mieć pewność, że przez kilkanaście kolejnych lat jedyne koszty, jakie będziemy musieli ponieść, to koszty kontroli instalacji odgromowej, warto zdecydowanie zainwestować w droższe, ale bardziej wytrzymałe produkty firm takich jak choćby polski producent osprzętu elektrotechnicznego Pawbol, z którym współpracuje hurtownia elektryczna Alkan.

Ponadto należy oczywiście pamiętać o tym, że produkty dostępne w hurtowniach elektrycznych to zwykle produkty firm, które posiadają liczne fabryki w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej. Możemy mieć więc pewność, że do bogacenia się nie wykorzystują one taniej siły roboczej z ubogich krajów trzeciego świata. W przypadku produktów „made in China” nierzadko dochodzi bowiem do sytuacji, że bardzo źle opłacane osoby pracują nawet po kilkanaście godzin dziennie w, delikatnie mówiąc, niezbyt sprzyjających warunkach. W ten sposób wielkie korporacje budują swoje kapitały, wyzyskując nieletnich i niemających innych perspektyw mieszkańców biedniejszych części naszego świata. Jeżeli nie chcemy przykładać ręki do tego procederu, wybierzmy produkty renomowanych marek dostępne między innymi we wrocławskiej hurtowni elektrycznej Alkan.

Oferta produktów do instalacji odgromowej w hurtowni elektrycznej Alkan – uziomy, złącza i iglice

Hurtownia elektryczna Alkan posiada szeroki wybór produktów potrzebnych do wykonania odpowiedniej i bezpiecznej instalacji odgromowej. Jak już wspomnieliśmy, hurtownia ta współpracuje przede wszystkim z polską firmą wytwarzającą osprzęt elektrotechniczny, czyli z firmą Pawbol. Jej oferta obejmuje ponad 2 tysiące produktów, które podzielić możemy na 10 kategorii. Jedną z nich stanowi osprzęt potrzebny do wykonania instalacji odgromowej. W hurtowni elektrycznej Alkan znajdziemy między innymi:

 • uziomy,
 • złącza,
 • iglice i maszty
 • oraz uchwyty.

Na naszą uwagę zasługują z pewnością przede wszystkim produkty takie jak chociażby:

 • iglica kominowa 1,5 m Fi 16 R. 8167,
 • górny uchwyt do iglicy kominowej R. 8154,
 • przedłużka do pręta uziomowego L-1500 R. 8164,
 • łącznik pręta uziomowego R. 8163-P,
 • uziom kompletny o wymiarach 2×1,5 m OC 41.1.1 R. 8055-G wraz z uchwytem,
 • złącze rynnowe skręcane OC R. 8293,
 • oraz 4-otworowe złącze krzyżowe R. 8052.

Produkty dostępne w hurtowni elektrycznej Alkan możemy zakupić stacjonarnie w jednej z dwóch siedzib firmy znajdujących się na terenie Wrocławia. Istnieje także opcja zakupów w sklepie internetowym, a następnie wysyłki kurierskiej jedną z dwóch współpracujących z firmą Alkan firm kurierskich – FedEx i GLS. Całkowity koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od gabarytów i wagi całego zamówienia i jest zgodny z cennikami powyżej wspomnianych firm.

 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

 • Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 • Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

 • Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 • Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 • Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Potrzebujesz pomocy?