ALKAN - Hurtownia Elektryczna
UWAGA! Podane ceny dostępne są wyłącznie przy zamówieniach przez sklep internetowy. Ceny w oddziałach stacjonarnych mogą się różnić.

Wyłącznik różnicowoprądowy – działanie

Wyłącznik różnicowoprądowy (potocznie różnicówka lub RCD) to urządzenie elektryczne, które rozłącza obwód, jeżeli wykryje różnicę między prądem wpływającym do niego, a z niego wypływającym. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona ludzi przed porażeniem prądem – jeśli ktoś dotknie przedmiotu pod napięciem, np. uszkodzonego urządzenia lub źle izolowanego przewodu, różnicówka wykryje tzw. prąd różnicowy i odłączy dopływ prądu. Poza tym, RCD może ograniczyć negatywne skutki awarii, w tym uszkodzenia innych elementów urządzenia czy zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru w wyniku zwarcia.

Budowa i działanie wyłącznika różnicowoprądowego

Wyłącznik różnicowoprądowy składa się z:

  • obwodu testowania wyłącznika,
  • wyzwalacza różnicowoprądowego,
  • styków wraz z zamkiem i dźwignią,
  • przekładnika Ferrantiego, czyli rodzaju transformatora, który sumuje przepływy magnetyczne związane z poszczególnymi prądami fazowymi.

W chronionym obwodzie podczas normalnej pracy, wektorowa suma prądów wynosi zero, więc na uzwojeniu wtórnym przekładnika Ferrantiego nie indukuje się siła elektromotoryczna. Zwora jest przyciągana przez magnes stały i styki główne są zamknięte. Kiedy w obwodzie pojawi się prąd upływowy (różnicowy), np. przez ciało człowieka, wektorowa suma prądów będzie różna od zera, a więc na uzwojeniu wtórnym cewki wyindukuje się siła elektromotoryczna, co przy przekroczeniu pewnej wartości prądu upływowego, skompensuje pole magnetyczne magnesu trwałego. Spowoduje to otwarcie styków, a więc odłączenie zasilania obwodu.

Podział różnicówek

Minimalny prąd zadziałania wyznacza podział różnicówek ze względu na czułość:

  • na wysokoczułe (do 30 mA),
  • średnioczułe (30 – 500 mA),
  • niskoczułe (powyżej 500 mA).

W domach mieszkalnych stosuje się głównie wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe. Średnioczułe różnicówki mogą służyć m.in. do ochrony przeciwpożarowej (prąd poniżej 300 mA nie jest w stanie podpalić nawet kurzu). Z kolei te niskoczułe mają zastosowanie głównie w instalacjach, z którymi postronny człowiek nie ma bezpośredniego kontaktu, a w których obwód powinien być przerwany tylko w przypadku zwarcia podwójnego.